Workshop om midlertidig vinterbelysning av bryggerekka

Kjøpmannsgata belysning i farger

Hvordan ville bryggene i Kjøpmannsgata sett ut fra Gamle Bybro dersom det var lys i vinduene i de tomme bryggene?

Dette var et av spørsmålene arkitektstudentene stilte seg da de i løpet av tre dager i oktober fikk prøve ut forskjellige lyskonsept for belysningen av Kjøpmannsgata. Workshopen fokuserte på fortelling av historier og synliggjøring av strukturer.

Fem forskjellige lyskonsept ble testet ut. Her kan du se resultatene fra workshopen.

Vinterbelysning Kjøpmannsgata- bryggegata former
Midlertidig belysning bilde voll
Midlertidig belysning Kjøpmannsgata pælene mot vollen
bryggekonsept 3 skisse
bryggekonsept 4 skisse

Bakgrunn
Store deler av bryggerekka i Kjøpmannsgata ligger i stummende mørke i vinterhalvåret. En av grunnene er at en del av de verneverdige bryggene står tomme til tross for at de er et av byens fremste ikon.

Arbeidet med den midlertidige belysningen er et ledd i vitaliseringen av bryggene i Kjøpmannsgata og målet om å skape oppmerksomhet rundt Nidelva og kultumiljøene langs elva som en ressurs i byen.

Resultatet av workshopen er at utvalgte brygger fra Gamle Bybro til Kongens gate allmenningen vil effektbelyses vinteren 2015/16. Prosjektet gjøres i samarbeid med Ljos As. Det er professor Barbara Mattusiak og  universitetslektor Kine Angelo ved NTNU som har hovedansvaret for kurset.

Parallelt med den midlertidige belysningen jobber En blå tråd for tida med å utlyse en konkurranse for belysningsplan for Nidelva og kanalen. Ved å teste ut effektbelysningen på bryggene får vi verdifulle erfaringer om mulighetene og utfordringene når det gjelder belysning av kulturminnemiljøene i Midtbyen.

Info om belysningsworkshopen i Kjøpmannsgata

Arrangert: 20.–22. oktober 2015.

Kurs:  Arkitekturprosjektering med lys og farger for masterstudenter ved NTNU.

Lærerteam: Professor Barbara Matusiak (prosjektleder), universitetslektor Kine Angelo, professor Adrián Muros, lysdesigner Pekka Stokke (Ljos AS) og arkitekt Maria Perdomo.

Studenter: Agnieszka Aniulis, Lisa Ekhorn Wettsjø, Marthe Vaagland, Franziska Dohm, Rita Einevoll, Knut Stenvik Haatveit, Marie Sæbø Vik, Lilia Monse Martinez Orihuela, Kristian Ormhaug, Claudia Suller Cornejo, Maren Pedersen, Elise Sletta Rolstad, Benedicte Stange, Matilde Sundquist, Sofie Thestesen, Martin Andre Vevatne og Andreas Weibye.

Midlertidig belysning Kjøpmannsgata Workshop 2015 studenter

Studentbilde med universitetslektor og workshopkoordinator Kine Angelo. På bildet er Matilde Sundquist og Agnieszka Aniulis ikke tilstede.

 

Bilder fra workhsopen i Kjøpmannsgata er tatt av Marthe Vaagland, Franziska Dohm, Elise Sletta Rolstad og Mathilde Sundquist. 

Midlertidig belysning bryggene mot elva
Midlertidig belysning Kjøpmanssgata bryggen mot elven