Nidelven og Nidarosdomen og en mann som fisker

Nidelva er en helt vesentlig del av opplevelsen av Trondheim. En rekke av byens viktigste kulturminner ligger i tilknytning til elva og havna, og disse utgjør i dag store uutnyttede ressurser.

En blå tråd er en byutviklingsstrategi i Trondheim kommune som tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen. Det er også en samlebetegnelse for de mange byutviklingsprosjektene langs den blå tråden. Målet er å knytte byen og vannet tettere sammen, slik at Trondheim skal bli en bedre by å bo i og besøke. Dette målet skal vi nå gjennom å blåse liv i en rekke byromsprosjekter langs elv og kanal, og støtte opp under de pågående prosessene. Metoden vi bruker er å samarbeide med andre, gjennomføre aktiviteter og fysiske tiltak, og kommunisere med omverden hva vi gjør og verdien av byens nærhet til vannet.

På denne nettsiden lærer du forhåpentligvis noe om de verdiene som ligger langs elva, oppdager og ser kulturminner og rom mellom husene med nye øyne, og blir enda litt gladere i Trondheim by.

En blå tråd ledes av Trondheim Kommune. Prosjektet får statlige midler gjennom Plansatsingen mot store byer, et program i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.