Mål

Trappen i Kjøpmannsgata med barnehage barna

Barn og unge er vår viktigste målgruppe. Instagramfoto: Trondheim Kommune

Målet med prosjektet En blå tråd er å løfte fram kunnskapen om og styrke forholdet mellom Trondheim, byens historie og Nidelva.

En blå tråd skal gjennom å framheve og styrke den rike kulturhistorien og kulturminnene langs elva som verdifulle elementer i byen og for bylivet bidra til  å styrke Midtbyen som byens hjerte og til utvikling av Trondheim by på en positiv måte.

En blå tråd er en overbygning og katalysator for ulike aktiviteter og fysiske tiltak som fokuserer på kulturminner og kulturmiljø i tilknytning til Nidelva og Trondheim indre havn.

Kulturminner skaper stedets særpreg, er kilder til kunnskap om byens historiske utvikling og om menneskene sitt forhold til hverandre og sine fysiske omgivelser. De bidrar til å gjøre stedet interessant, både for egne innbyggere og besøkende. Det er umulig å forestille seg Trondheim uten sine bryggerekker. Trondheim har fantastisk kulturmiljø, det gjelder bare å åpne øyene.

Vi ønsker å gjøre å gjøre små og store tiltak som vises i byen, og som det legges merke til. Vi ønsker å samarbeide med andre om dette, og at  En blå tråd skal bli et felles prosjekt.

Strategi

Båtene ved Fosenkaia

Samarbeid er viktig. Kystlaget er vårt samarbeidspartner. Foto av Fosenkaia: Mona Kirkeby Eidem

I de kommende årene ønsker vi å følge tre hovedstrategier:

1. Kartlegge og kommunisere ulike aspekter rundt kulturminner, naturressurser og opplevelsesmuligheter langs elv og havn på måter som når flere på en bedre måte.

2. Iverksette fysiske tiltak og aktiviteter som vil løfte fram og forbedre situasjonen for byens kulturminner og elven, og som vil styrke de urbane kvalitetene i byen.

3. Etablere en plattform for samarbeid og bedre kontakt mellom ulike kunnskapsmiljø, eierinteresser, offentlige etater, organisasjoner og byens befolkning for å sikre og videreutvikle kulturminner og bylivet gjennom ny bruk. Dette kan bidra til å sikre antikvariske verdier for kommende generasjoner.