Byggerekka vintermarked

Collage bryggerekka vintermarked

åpner vi dørene til en av byens best bevarte brygger i Kjøpmannsgata og du har muligheten til å bli med på pilotprosjektet Bryggerekka vintermarked!

I høst har fire arkitektstudenter jobbet med å teste ut hvilke små midlertidige tiltak som kan gjøres for å synliggjøre muligheter for bruk av Kjøpmannsgata 27, med overføringsverdi til andre lignende bygg.

29. november åpnes brygga i Kjøpmannsgata 27 opp for byens befolkning. Både privatpersoner og etablerte aktører inviteres til å booke en stand søndagene før jul. Markedet arrangeres 29. november, 6. desember og 13. desember.

Testingen av en markedshall i Kjøpmannsgata baserer seg på sommerens suksess fra Bryggerekka bruktmarkedet på Kongens gate allmenning.

Bryggerekka vintermarkedet er en del av arbeidet med midlertidige tiltak for å synliggjøre bryggenes muligheter. Bak prosjektet står fire arkitektstudenter fra NTNU Live Studio, i samarbeid med Trondheim kommune, Midtbyen Management og Master Eiendom ved NTNU.

Markedet er en del av en større satsing på eksperimentell byutvikling der flere studentprosjekter er blitt gjennomført i samarbeid med En blå tråd og Vitaliseringsprosjektet for Kjøpmannsgatabryggene der målet er å aktivisere bryggerekka.

vintermarked prosjektgruppe studenter

Prosjektgruppen har bestått av Kristin Solhaug Næss, Jarell Lura, Ina Samdal og Jan Fredrik Holmestrand.

Vintermarked snitt brygga
Vintermarked tiltak 1 plantegning
Vintermarked tiltak 2 plantegning
Vintermarked tiltak 4 plantegning
Vintermarked tiltak 3 plantegning

Konseptet for de forskjellige tiltakene som studentene har prøvd ut i brygga. Illustrasjon: Studentene i prosjektgruppa Bryggerekka vintermarked

Bryggerekka Vintermarked Bord
gulbrygga Kjøpmannsgata

Studentene har blant annet bygget innredning til markedet av gjenbruksmaterialer. Markedet skal foregå i Kjøpmannsgata 27, den såkalte gulbrygga.

Målet med markedet er å legge opp til en arena for innspill i diskusjonen rundt hvordan vi tar i bruk tomme arealer i Midtbyen, og hva bryggene kan gi tilbake til byen. All arbeidsinnsats er frivillig, og eier av bygget tar ingen leieinntekter. Alle inntekter går til gjennomføring av prosjektet.

Så har du vintage, brukte ting og annet du ønsker å selge? Vær med å bidra for å vise frem hva bryggerekka i Trondheim har å by på!

Book standplass via: https://bryggerekkavintermarked.hoopla.no/sales/vintermarked/