Belysningsplan for Nidelva og kanalen

Flyfoto Nidelva fra sør

Nidelva og kanalen er viktige ressurser, og representerer noen av byens fremste kvaliteter. Både for innbyggere og besøkende utgjør de en viktig del av opplevelsen av byen. Turstiene langs Nidelva er populære snarveier og rekreasjonsområder, men likevel er ikke potensialet som ligger langs de blå arealene fullt utnyttet. Store deler av kanalen og elverommet er baksider, og mange flotte byrom og bygningsmiljøer blir lite brukt. Flere strekninger oppleves som utrygge og mangler tilstrekkelig belysning.

Som et av flere virkemiddel for å styrke og synliggjøre kvalitetene langs vannet, skal det gjennom prosjektet ”En blå tråd” utarbeides en overordnet plan for lysdesign. Lys er et godt virkemiddel for å skape trygge og vakre steder. Det kan skape overraskelser som utfordrer sansene, gi ulike stemninger, iscenesette kvaliteter på stedet og være identitetsskapende i bybildet. En overordnet belysningsplan er viktig for å gi retningslinjer før man går i gang med detaljprosjektering og gjennomføring av enkeltstrekningene. Den skal gi rammer og retningslinjer for å ta riktige valg, samt vise potensialet som ligger i belysning langs elva. Målet er at Trondheim på sikt skal ha en helhetlig belysning som bidrar til trygghet og trivsel og fremhever byens identitet på en miljøvennlig måte.

Bakgrunn for lysplan

Bakgrunn for oppdraget beskrevet av prosjektleder for belysningsplanen Magnhild Lunde og prosjektleder for En blå tråd, Nadja Sahbegovic.

I februar i år ble det lyst ut en konkurranse for å finne den rette til oppgaven med å lage en overordnet lysplan.. Identitet, estetikk og trygghet er overordnede elementer som inngår i lysplanen. Zenisk AS ble valgt ut som konsulent blant 11 innkomne tilbud.

For å sikre lokalkunnskap og innspill til planen, ble det i april arrangert et oppstartsseminar og en befaring, med over 40 deltagere.
Med utgangspunkt i den overordnede planen, skal Trondheim kommune og Miljøpakken gjennomføre belysningstiltak i to delområder langs elva; Marinen og Nidelvpromenaden mellom Elgeseter bro og Bakklandet. Detaljplaner for de to delområdene blir utarbeidet etter at overordnet plan er klar. Anleggsstart planlegges i oktober.

Les mer her.

Den overordnede planen vil bli presentert i løpet av høsten.

Kristin Bredal_ZENISK under workshop

Kristin Berdal, lysdesigner i Zenisk, ledet en engasjerende workshop.

Lysplan forside
Konsept lysplan
Lysplan historisk sammenligning
Lysplan konsept plan

En liten smakebit av «Lysplanen for Nidelva og kanalen» utarbeidet av Zenisk.