41 ideer til fremtidens Strandveikaia

Tomt og studieområde for Europan-konkurransen på Strandveikaia. Rød strek viser studieområde. Gul strek viser tomta. Blå strek viser bygninger som skal tas vare på. Blå piler viser underganger.

Tomt og studieområde for Europan-konkurransen på Strandveikaia. Rød strek viser studieområde. Gul strek viser tomta. Blå strek viser bygninger som skal tas vare på.

I midten av september kan du se en visjonær utstilling om byutvikling i den gamle ubåtbunkeren Dora I. Hele 41 unge arkitektteam fra hele verden har kommet med spennende ideer til hvordan Strandveikaia kan se ut i framtida.

Bakgrunnen for utstillingen er at Trondheim Havn og Trondheim kommune tidligere i år inviterte arkitekter og landskapsarkitekter under 40 år til å komme med sine ideer gjennom den internasjonale konkurransen Europan. Konkurransen har som mål å utvikle og visualisere ideer til hvordan Strandveikaia kan utvikles til nytt lokalsenter i Trondheim, muligheter for nye offentlige rom i forbindelse med fjorden, innovativ bruk av områdets vernede bebyggelse og måter for hvordan Nyhavna kan åpnes opp for byens befolkning. En jury av internasjonale og nasjonale eksperter innen arkitektur og byutvikling vil i samarbeid med Trondheim Havn og Trondheim kommune kåre vinneren av konkurransen. Juryarbeidet starter 16. september, og vinneren av konkurransen offentliggjøres 3. desember.

Fakta om utstillingen:
«41 ideer til fremtidens Strandveikaia»

Sted: Dora 1, Nyhavna
Åpning: Fredag 11. september 2015 kl. 14.00

Utstillingsperiode: 11.–18. september 2015
Åpningstider: kl. 17.00–20.00 (hverdag), med unntak av 16.09. kl. 18.00-20.00, og kl. 12.00–15.00 (helg)

Organisert av: Trondheim Havn, Trondheim kommune og Europan Norge

Skjermpdump av forsida til konkurransefolderen til Europan-konkurransen på Strandveikaia i Trondheim.

Postkort fra 1930 som viser bebyggelsen langs Strandveien. EC Dahls bryggeri vises i midten av bildet.

Postkort fra 1930 som viser bebyggelsen langs Strandveien. EC Dahls bryggeri vises i midten av bildet.