En blå tråd er en byutviklingsstrategi som tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet er å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter. En blå tråd skal fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø, og knytte byen og vannet tettere sammen.
Dette målet skal vi nå gjennom å blåse liv i en rekke byromsprosjekter langs elv og kanal, og støtte opp under de pågående prosessene. Metoden vi bruker er å samarbeide med andre, gjennomføre aktiviteter og fysiske tiltak, og kommunisere med omverden hva vi gjør og verdien av byens nærhet til vannet. En blå tråd ledes av Trondheim Kommune. Prosjektet får statlige midler gjennom Plansatsingen mot store byer, et program i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

#enblåtråd

No items!